• Mus’hafi i lexuar me texhvid nga recituesi: Meshari b. Rashid el Afasi

  Lexuesi: Meshari b. Rashid El Afasi Madhësia: 11 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga recituesi: Muhammed AbdulKerim

  Lexuesi: Muhamed AbdulKerim Madhësia: 6.5 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i Haremit tëndershëm të Mekës i viti 1428 h./ 2007

  Lexuesi: Abdullah b. Avad El Xhuhenij Madhësia: 9.9 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga recituesi: Sad el Gamidi

  Lexuesi: Sad b. Seid El Gamidi Madhësia: 7.7 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga:Abdullah Avad el Xhuhenij

  Lexuesi: Abdullah b. Avad El Xhuhenij Madhësia: 6 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga recituesi: Salah Bu Hatir

  Lexuesi: Salah Bu Hatir Madhësia: 8.3 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga: Shejh Ebu Bekr Shatiri

  Lexuesi: Ebu Bekr Shatiri Madhësia: 7.2 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga recituesi: AbduRrezak b. Abtan ed Dulejmi

  Madhësia: 16.3 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga: Shejh Muhammed Ejjub

  Lexuesi: Muhamed Ejjub Madhësia: 11.9 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga: Shejh AbdulBasit AbduSamed

  Lexuesi: AbdulBasit Abdus-Samed Madhësia: 18.9 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga: Muhammed Siddik el Menshavi

  Lexuesi: Muhamed Siddik El Menshavi Madhësia: 9.6 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga: Ahmed b. Alijj el Axhmi

  Lexuesi: Ahmed b. Ali El Axhmi Madhësia: 7.2 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga recituesi: Sehl b. Zejn Jasin

  Lexuesi: Sehl b. Zejn Jasin Madhësia: 7.9 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga recituesi: Faris Abbad

  Lexuesi: Faris Abbad Madhësia: 7.3 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga recituesi: Hani er Rrifaijj

  Lexuesi: Hani b. Abdurr-Rrahim Err Rrifai Madhësia: 8.2 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga recituesi: Shejh AbdulBasit AbduSamed

  Lexuesi: AbdulBasit Abdus-Samed Madhësia: 9.5 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga recituesi: Shejh Mahmud Halil el Husarijj

  Lexuesi: Mahmud Halil El Husari Madhësia: 15.2 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi Muxhevved nga recituesi: Shejh Muhamed Siddik el Menshavi

  Lexuesi: Muhamed Siddik El Menshavi Madhësia: 15.2 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga recituesi: Shejh Alij Abdullah Xhabir

  Lexuesi: Ali Abdullah Xhabir Madhësia: 8.1 MB Lloji: MP3

 • Leximi i përkthimit të domethënieve të Kur’anit Fisnik në kinezisht

  Madhësia: 1.2 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga recituesi: AbdulVedud Makbul Hanif

  Lexuesi: AbdulVedud Makbul Hanif Madhësia: 5.7 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga recituesi: Mahir b. Hamed el Muajkili

  Lexuesi: Mahir b. Hamed El Muajkili Madhësia: 7.4 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga recituesi: Abdullah Hajjat

  Lexuesi: Abdullah AbdulGanij El Hajjat Madhësia: 6.2 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid në transmetimin e Versh nga Nafi el Medenij, nga recituesi: AbdulBasit AbduSamed

  Madhësia: 11.1 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid dhe i përkthyer në anglisht recituar nga: Shejh Abdullah Alij Bosfor

  Lexuesi: Abdullah Ali Bosfor Madhësia: 15.7 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga recituesi: Halid Kahtani

  Lexuesi: Halid El Kahtani Madhësia: 10.5 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid në transmetimin e Durit nga Ebi Amri, nga recituesi: Mahmud Halil Husari

  Lexuesi: Mahmud Halil El Husari Madhësia: 13.3 MB Lloji: MP3

 • Mushafi i lexuar me texhvid nga recituesi: Muhamed Siddik El Menshavi me përkthim të domethënieve në gjuhën urdishte.

  Lexuesi: Muhamed Siddik El Menshavi Madhësia: 14.2 MB Lloji: MP3

 • Mushafi i lexuar me texhvid nga recituesi: Salah El Hashim.

  Lexuesi: Salah Hashim Madhësia: 8.3 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid dhe i përkthyer në anglisht recituar nga lexuesi: Abdul Basit Muhamed Abdul Basit.

  Lexuesi: AbdulBasit Abdus-Samed Madhësia: 23.9 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga Shejh: Mahmud Alijj El Ben-na

  Lexuesi: Mahmud ALij El Benna Madhësia: 7.7 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid në transmetimin e Kalunit nga Nafi, me zërin e Shejh: Alij b. Abdurr-Rrahman El Hudhejfi

  Lexuesi: Ali b. Abdurr-Rrahman El Hudhejfi Madhësia: 9.4 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i Mekës së Ndershme, lexuar nga: Shejh Suud Esh Shurejm

  Lexuesi: Suud b. Ibrahim Esh Shurejm Madhësia: 6.1 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i Mekës së Ndershme, lexuar në vitin: 1430 h.

  Lexuesi: Abdullah b. Avad El Xhuhenij Madhësia: 7.1 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i Medines së Ndritshme, i lexuar më: 1430 h.

  Lexuesi: Salah b. Muhamed El Budejr Madhësia: 7.6 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga recituesi: Muhamed Salih Alim Shah

  Lexuesi: Muhamed Salih Alim Shah Madhësia: 7.4 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid me zë të recituesit Sad El Gamidi i shoqëruar me përkthimin në kurdishte të domethënieve të ajeteve

  Lexuesi: Sad b. Seid El Gamidi Madhësia: 6.2 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid me zë të recituesit AbdulBasit Abdus Samed i shoqëruar me përkthimin e domethënieve të ajeteve në gjhë Urdu nga Shejh Feth Muhamed Xhalend Heri

  Lexuesi: Feth Muhamed Xhalend Heri Madhësia: 5.9 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid me zë të recituesit AbduRrahman Es Sudejs dhe Suud Esh Shurejm i shoqëruar me përkthimin e domethënieve të ajeteve në gjuhën urdu nga Shejh Feth Muhamed Xhalend Heri

  Lexuesi: Feth Muhamed Xhalend Heri Madhësia: 3.1 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid me zë të recituesit Alij b. AbduRrahman El Hudhejfi, i shoqëruar me përkthimin e domethënieve të ajeteve në gjuhën ujgure.

  Lexuesi: Ali b. Abdurr-Rrahman El Hudhejfi Madhësia: 3.1 MB Lloji: MP3

 • Recitime të ajeteve të Kuranit Fisnik sipas transmetimit të Versh, i shoqëruar me përkthimin e domethënieve të ajeteve në gjuhën emazigije fisnore.

  Madhësia: 3.8 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid me zë të recituesit AbduRrezak Ed Dulejmi

  Lexuesi: Abdurr-Rrezak b. Abtan Ed Dulejmi Madhësia: 10.7 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid me zë të recituesit AbduRreshid Sufij sipas transmetimit të Hafsit nga Asimi

  Lexuesi: Abdurr-Rreshid Sufi Madhësia: 8.2 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid me zërin e lexuesit Ahmed Ahmed Nuajna sipas transmetimit të Hafsit nga Asimi

  Madhësia: 11.8 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid me zërin e Shejh Sad El Gamidi i shoqëruar me përkthimin në turqisht të domethënieve të ajeteve

  Lexuesi: Sad b. Seid El Gamidi Madhësia: 3.8 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i Haremit të Mekës, lexuar në vitin 1431 h.

  Lexuesi: Abdullah b. Avad El Xhuhenij Madhësia: 6.9 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid me zërin e lexuesit AbduRrezak Ed Dulejmi (versioni i leximit ’Kasr EL Munfasil’)

  Lexuesi: Abdurr-Rrezak b. Abtan Ed Dulejmi Madhësia: 10.7 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Meshari b. Rashid El Afasi (Hatmeja e Kalifornisë)

  Lexuesi: Meshari b. Rashid El Afasi Madhësia: 9.7 MB Lloji: MP3

 • El Hatme Ez Zahire .. Hatmeja përmbledhëse e dhjetë kiraeteve mutevatire

  Lexuesi: Taha b. Muhamed El Fehd Madhësia: 5.6 MB Lloji: MP3

 • Mushafi i lexuar me texhvid nga recituesi Abdullah b. Ali El Bosfor

  Lexuesi: Abdullah Ali Bosfor Madhësia: 8.6 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid me zërin e Shejh Ali b. Abdurr-Rrahman El Hudhejfi me përkthimin e domethënieve të tij në gjuhën franceze

  Lexuesi: Ali b. Abdurr-Rrahman El Hudhejfi Madhësia: 4.1 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga recituesi: Muhamed Xhibril, i shoqëruar me përkthimin e domethënieve të tij në gjuhën Telugu

  Lexuesi: Muhamed Xhibril Madhësia: 4.2 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid me zë të recituesit Meshari b. Rashid El Afasi i shoqëruar me përkthimin në anglisht të domethënieve të ajeteve

  Lexuesi: Meshari b. Rashid El Afasi Madhësia: 17 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i lexuar me texhvid nga recituesi: Muhamed Abdul-Kerim [Sudan 2007]

  Lexuesi: Muhamed AbdulKerim Madhësia: 3.1 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Meshari b. Rashid El Afasi (Hatmeja e Kalifornisë)

  Lexuesi: Ahmed b. Hidr Et Tarabulsi Madhësia: 10.2 MB Lloji: MP3

 • Mahmoud Khalil Al-Husari’s Recitation of the Quran with Translating Its Meanings into Bosnian

  Lexuesi: Mahmud Halil El Husari Madhësia: 18.8 MB Lloji: MP3

 • Mushaf Al-Haram Al-Nabawi year 1431H

  Lexuesi: Husejn b. AbdulAziz Ali Shejh Madhësia: 7.8 MB Lloji: MP3

 • Mus’hafi i Haremit të Mekës, lexuar në vitin 1432 h.

  Lexuesi: Abdullah b. Avad El Xhuhenij Madhësia: 3.7 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Ali b. Abdurr-Rrahman El Hudhejfi

  Lexuesi: Ali b. Abdurr-Rrahman El Hudhejfi Madhësia: 11.2 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid i shoqëruar me përkthimin e domethëneve të tij në gjuhën koreane

  Madhësia: 13.8 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Ali b. Abdurr-Rrahman El Hudhejfi i shoqëruar me përkthimin e ajeteve në gjuhën arumite

  Lexuesi: Ali b. Abdurr-Rrahman El Hudhejfi Madhësia: 16 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Nasir el Kitami

  Lexuesi: Nasir b. Alij el Kitami Madhësia: 6.2 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Muhamed b. Abdul Kerim sipas transmetimit të Versh nga Nafiu

  Lexuesi: Muhamed AbdulKerim Madhësia: 12.8 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Muhamed Ejjub dhe i shoqëruar me përkthimin e domethëneve të tij në gjuhën angleze

  Lexuesi: Muhamed Ejjub Madhësia: 27.3 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid i shoqëruar me përkthimin e domethëneve të tij në gjuhën senhalije

  Madhësia: 16.9 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Mahmud Halil el Husarijj sipas transmetimit të Versh nga Nafiu

  Madhësia: 14.9 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi mësues i lexuesit Muhamed Siddik el Menshavi

  Madhësia: 17.3 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi mësues i lexuesit El Husejni El Azzazi

  Madhësia: 18.6 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Mahmud Halil el Husari sipas transmetimit të Kalunit nga Nafiu

  Madhësia: 12.9 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga shumë lexues i shoqëruar me përkthimin e domethënieve të tij në gjuhën portugeze

  Madhësia: 13.4 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga shumë lexues i shoqëruar me përkthimin e domethëneve të tij në gjuhën miljibarije

  Madhësia: 4.2 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Muhamed Ismail

  Lexuesi: Mustafa Ismail Madhësia: 9.7 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Mahmud Halil el Husarij

  Lexuesi: Mahmud Halil El Husari Madhësia: 6 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Abdurr-Rreshid Sufij sipas transmetimit të Shubes nga Asimi

  Lexuesi: Abdurr-Rreshid Sufi Madhësia: 8.3 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Abdurr-Rreshid Sufij sipa transmetimit të Susit nga Ebi Amri

  Lexuesi: Abdurr-Rreshid Sufi Madhësia: 8.9 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Abdurr-Rreshid Es Sufij sipas transmetimit të Halef nga Hamza

  Lexuesi: Abdurr-Rreshid Sufi Madhësia: 2.7 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Abdurr-Rreshid Es Sufij sipas transmetimit të Durit nga Ebi Amri

  Lexuesi: Abdurr-Rreshid Sufi Madhësia: 7.7 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Abdurr-Rreshid Es Sufij sipas transmetimit të Ebil Harith nga el Kisaijj

  Lexuesi: Abdurr-Rreshid Sufi Madhësia: 8.9 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar nga Shejh Muhamed Ejub (leximet më të bukura)

  Lexuesi: Muhamed Ejjub Madhësia: 3.3 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga Shejh Muhamed Siddik El Menshavi – Kopja e radios egjiptase

  Madhësia: 9.6 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Muhamed Ived El Harbavi (Versioni i leximit të Durit nga Kisaij)

  Lexuesi: Muhamed Ived El Harbavi Madhësia: 2.9 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga Shejh Muhamed b. Sulejman El Muhejsini për vitin 1432 h.

  Madhësia: 8.3 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Abdurr-Rrahman b. Xhemal El Ausi

  Madhësia: 15.9 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Musa Bilall (Versioni i leximit të Vershit nga Nafiu)

  Lexuesi: Musa Bilal Madhësia: 13 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Ed Dukali Muhamed el Alim (Versioni i leximit të Kalunit nga Nafi)

  Lexuesi: Ed Dukali Muhamed El Alim Madhësia: 8.5 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Jusuf b. Nuh Ahmed (Versioni i leximit të Shubes nga Asimi)

  Lexuesi: Jusuf b. Nuh Ahmed Madhësia: 16.1 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Miftah Muhamed EsSultani (Versioni i leximit të Idrisit nga Halefi)

  Madhësia: 7.7 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Miftah Muhamed Es Sultani (Versioni i leximit të Halefit nga Hamza)

  Lexuesi: Miftah Muhamed Es Sulltanij Madhësia: 8.7 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi Muxhevved nga recituesi Muhamed Ismail (Kopja e radios egjiptase)

  Lexuesi: Mustafa Ismail Madhësia: 23.4 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Miftah Muhamed Es Sulltanij (Versioni i leximit të Hishamit nga Ibn Amir)

  Lexuesi: Miftah Muhamed Es Sulltanij Madhësia: 24.4 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar nga Miftah Muhamed Es Sulltanij (Versioni i Hafsit të bazuar ne metodologjinë Es Sekt përmes rrugës së Tajbetun Neshr)

  Lexuesi: Miftah Muhamed Es Sulltanij Madhësia: 10.2 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar nga Miftah Muhamed Es Sulltanij (Versioni i Dhekvanit nga Ibn Amir)

  Lexuesi: Miftah Muhamed Es Sulltanij Madhësia: 9.8 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Mexhdi El Beltaxhi (Versioni i leximit të Shubes nga Asimi)

  Lexuesi: Mexhdi Beltagji Madhësia: 10 MB Lloji: MP3

 • Mushafi i lexuar nga Miftah Muhamed Es Sulltanij (Versioni i Shubes nga Asimi )

  Lexuesi: Miftah Muhamed Es Sulltanij Madhësia: 9.6 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga Miftah Muhamed Es Sulltanij (Versioni sipas versionit të leximit të Susit nga Ebi Amri

  Lexuesi: Miftah Muhamed Es Sulltanij Madhësia: 9 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i Haremit të Mekës për vitin 1434 h.

  Lexuesi: Bender b. AbdulAziz Bulejle Madhësia: 13.6 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i Haremit të Medinës për vitin 1434 h.

  Lexuesi: Abdullah El Buajxhan Madhësia: 6.5 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Miftah Muhamed Es Sulltanijj (Versioni i leximit të Bezzit nga Ibn Kethiri)

  Lexuesi: Miftah Muhamed Es Sulltanij Madhësia: 14.3 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Miftah Muhamed Es Sulltanij (Versioni I leximit të Ebil Harith nga Kisaijj)

  Lexuesi: Miftah Muhamed Es Sulltanij Madhësia: 11.2 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Miftah Muhamed Es Sulltanij (Versioni i leximit të Kunbulit nga Ibn Kethiri)

  Lexuesi: Miftah Muhamed Es Sulltanij Madhësia: 13.9 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Jusuf b. Nuh Ahmed (Versionit i leximit të Bezzit nga Ibn Kethiri)

  Lexuesi: Jusuf b. Nuh Ahmed Madhësia: 20 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Mustafa Garbij sipas versionit të leximit të Vershit nga Nafi

  Lexuesi: Mustafa Garbij Madhësia: 9 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Velid En Naihijj (Versioni i leximit të Kalunit nga Nafiu)

  Lexuesi: Velid Ali Muhamed En Naihijj Madhësia: 7.3 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi nga Muhamed AbdulHakim b. Seid el Abdullah (Versioni i Kunbulit dhe Bezziut nga Ibn Kethiri )

  Lexuesi: Muhamed Ab *o]ulHakim b. Madhësia: 8.5 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Ahmed Misbahi

  Lexuesi: Ahmed El Misbahi Madhësia: 6.3 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Muhamed AbdulHakim b. Seid el Abdullah (Versionit të leximit të Durit nga Kisaijj)

  Lexuesi: Muhamed Ab *o]ulHakim b. Madhësia: 11.6 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Miftah Muhamed Es Sulltanijj (Versioni të leximit të Vershit nga Nafiu)

  Lexuesi: Miftah Muhamed Es Sulltanij Madhësia: 9.6 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Miftah Muhamed Es Sulltanijj (Versioni i leximit të Durit nga Kisaijj)

  Lexuesi: Miftah Muhamed Es Sulltanij Madhësia: 7.6 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi AbdulKebir el Hadidijj (Versioni i leximit të Vershit nga Nafi)

  Lexuesi: AbdulKebir El Hadidij Madhësia: 6.4 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Mustafa El Lahuni

  Lexuesi: Mustafa El Lahuni Madhësia: 7.6 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi El Ujun el Kushi (Versioni i leximit të Vershit nga Nafiu)

  Lexuesi: Ujun El Kushi Madhësia: 8.5 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Umer El Kazaberi (Versioni i leximit të Vershit nga Nafiu)

  Lexuesi: Umer El Kazaberi Madhësia: 9.3 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Mahmud Esh Shejmijj (Versionii i leximit të Durit nga Kisaijj)

  Lexuesi: Mahmud Esh Shejmij Madhësia: 10.2 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Mahmud Esh Shejmij (Versioni i leximit të Shubes nga Asimi)

  Lexuesi: Mahmud Esh Shejmij Madhësia: 12 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Reshid Belalijeh (Version i leximit të Vershit nga Nafiu)

  Lexuesi: Reshid Belalije Madhësia: 7.3 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Miftah Muhamed Sulltanijj (Versioni i leximit të Ruvejs nga Jakub El Hadremijj)

  Lexuesi: Miftah Muhamed Es Sulltanij Madhësia: 7.5 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Miftah Muhamed Es Sulltanijj (Versionit të leximit të Reuh nga Jakub el Hadremijj)

  Lexuesi: Miftah Muhamed Es Sulltanij Madhësia: 7.5 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi AbdulAlijj Anun (Versionit të leximit të Versh nga Nafiu)

  Lexuesi: AbdulAlij Anun Madhësia: 13 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Jasin El Xhezairij (Versioni i leximit të Versh nga Nafiu)

  Lexuesi: Jasin El Xhezairij Madhësia: 9.4 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Hasen Muhamed Salih (Versoni i leximit të Versh nga Nafiu)

  Lexuesi: Hasen Muhamed Salih Madhësia: 8.3 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar nga Shejh Meshari Rashid Afasi i shoqëruar me përkthimin e domethënieve në indonezisht

  Lexuesi: Meshari b. Rashid El Afasi Madhësia: 7.4 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i shoqëruar me përkthimin e domethënieve të tij në pashto

  Madhësia: 3.2 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar nga Shejh Adil Kelbani dhe i shoqëruar me përkthimin e domethënieve të tij në kinezisht

  Lexuesi: Adil b. Salim El Kelbani Madhësia: 15.3 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar nga recituesi Sad El Gamidi i shoqëruar me përkthimin e domethënieve të tij në kinezisht

  Lexuesi: Sad b. Seid El Gamidi Madhësia: 14.9 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar nga recituesi Mustafa Ismail i shoqëruar me përkthimin e domethënieve të tij në kinezisht

  Lexuesi: Mustafa Ismail Madhësia: 16.8 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar nga recituesi Tazi Muhamed Shehbun sipas transmetimit të Versh nga Nafi

  Lexuesi: Tazi Muhamed Shehbun Madhësia: 6.8 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar nga recituesi Muhamed El Kentavi sipas transmetimit të Versh nga Nafi

  Lexuesi: Muhamed El Kentavi Madhësia: 7.2 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar nga recituesi Abdullah Taha Serbel

  Lexuesi: Abdullah Taha Serbel Madhësia: 8.3 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar me texhvid nga Shejh AbdulHadi Kenakiri

  Lexuesi: AbdulHadi Ahmed El Kenakiri Madhësia: 8.9 MB Lloji: MP3

 • Mus-hafi i lexuar nga recituesi Halife Et Tunejhi

  Lexuesi: Halife Et Tunejhi Madhësia: 9.7 MB Lloji: MP3

0:00
0:00

22